vissza

 

Moson Megyei Műhely 2018

A Hansági Múzeum tudományos és kulturális folyóirata

XXI. évfolyam / 2018
Szerkesztette: Székely Zoltán
Ára: 1.900 Ft
 

Tartalom

         MŰHELY

Zsoldos Attila: Moson megye kialakulásának kérdései

Szakolczai Attila: A vidéken történtek hozzájárulása a forradalom átmeneti győzelméhez

Erdős Kristóf: „amit végzek, magyar református papi kötelességemnek tartom" Gulyás Lajos református lelkipásztor (1918–1957) közéleti és politikai tevékenysége

Kimlei Péter: Lakóhelyünk 1848-ban: történetek a korabeli sajtóból és sajtóról. A Bécs – Pozsony – Magyaróvár háromszög

Paár Ádám: „...a többi pártokkal szemben lényegesen mostohább körülmények között kellett hadakoznunk..." A Nemzeti Parasztpárt a magyaróvári járásban, pártjelentések tükrében

Perger Gyula: Moson és Magyaróvár régi harangjai

Szántó Iván: Rakovszky Béla perzsiai fényképei a Hansági Múzeumban

          ARCÉLEK

Paár Ádám: „Drága, legkedvesebb Mimim". Mária Krisztina főhercegnő

Székely Zoltán: In memoriam Enzsöl Imre (1963–2018)

           PARNASSZUS

Kövesdi Mónika: Diptichonok, triptichonok: a vizek áradásának stációi. Megnyitóbeszéd Sárközi Anikó: Diptichonok, triptichonok című kiállításán a Flesch Központ Galéria '94 kiállítótermében (Mosonmagyaróvár, 2018. január 26.)

           KÖNYVESPOLC

Oláh P. Róbert: Magyarország csillaga (Csorba László: „Magyarország csillaga" Széchenyi István : 225 éve született a sopronnyéki kerület '48-as képviselője : rövid pályakép. MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron, 2017. 113 p.)

Suslik Ádám: A boldogasszonyi hadifogolytábor története 1914-1918 között (Herbert Brettl: Das Kriegsgefangenen- und Internierungslager Boldogasszony/Frauenkirchen: „Sie leben nicht mehr Gegenwart, sondern der Zukunft zuliebe." Halbturn, 2014. 194 p.)

Gyöngyössy Márton: Pankart és csopce. Pénzverés és pénzforgalom Nyugat-Magyarországon (1387–1608)

Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár, 2019

Ára: 4.000 Ft

 

A különös című kötet szerzője nyugat-magyarországi pénztörténeti barangolásra hívja az olvasót. Már a címben szereplő két pénznév is a térséghez kötődik: a középkori soproni és a pozsonyi német nyelvjárásban pankart-nak („fattyú denár") nevezett, de a hivatalos forrásokban parvus-ként szereplő pénz Luxemburgi Zsigmond korának gyorsan elértéktelendő aprópénzével, a helyi forrásokban csopce-ként („sapkás denár") említett érme pedig Habsburg Albert jobb minőségű denárával azonos. Az eredetileg akadémiai doktori értekezésként elkészített kötet nem kisebb célt tűzött ki, mint a késő középkori és a kora újkori Magyarország osztrák örökös tartományokkal határos megyéi (Pozsony, Moson, Sopron, Vas és Zala), valamint a nyugati határszéllel szorosan összefüggő közép-dunántúli területek (Győr és Veszprém megye) késő középkori és kora újkori pénztörténetének új kutatási eredményeken alapuló összefoglalását, a pénzforgalmi adatok, valamint a helyi, időszakos pénzverésre vonatkozó történeti és numizmatikai források segítségével.

 

Kálnoki-Gyöngyössy Márton (1972), a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Történelem Segédtudományai Tanszékének habilitált egyetemi docense, számos pénztörténeti, muzeológiai és közigazgatás-tudományi tanulmány szerzője.

Csermelyi József: Az óvári uradalom a Szentgyörgyi és Bazini grófok korában (1441–1521)

Hansági Múzeum – Mika Sándor Egyesület, Mosonmagyaróvár, 2019

Ára: 2500 Ft

 

Csermelyi József történész-levéltáros könyve a magyaróvári uradalom Hunyadi- és Jagelló-kori történelmébe vezeti be az olvasót. Szentgyörgyi és Bazini György gróf házasság révén szerezte meg az uradalmat igen zaklatott történelmi időkben, de fiaival együtt még évtizedekig küzdenie kellett azért, hogy el ne veszítse. Nem csupán eseménytörténetről olvashatunk, hanem az uradalom korabeli gazdasága, igazgatása és egyházszervezete is bemutatásra kerül, csakúgy, mint az óvári vár, a grófok rezidenciája, amely számos nagyszabású családi és diplomáciai eseménynek adott otthont, ezzel rámutatva arra, milyen színes és virágzó lehetett a történelmi Moson megye nagy részére és a Sopron megyei Ruszt városára kiterjedő óvári uradalom Mohács előtt. A szerző a kötet végéhez oklevéltárat is illesztett, amelyben részletes, magyar nyelvű kivonatok formájában is elérhetővé tett sok, korábban kiadatlan okmányt, és amelyre bátran támaszkodhat nem csupán a helytörténetírás, de a magyar középkorkutatás is.

Moson Megyei Műhely 2012-2017

A Hansági Múzeum tudományos és kulturális folyóirata

XIV–XX. évfolyam / 2012–2017 összevont szám

Szerkesztette: Székely Zoltán – Tuba László

Ára: 1000 Ft

  

Tartalom

          MŰHELY

Szilárdfy Zoltán: Nepomuki Szent János művészeti emlékei Mosonmagyaróvárott, és egy római festményéről készült barokk tézislapon

Székely Zoltán: Adalékok a középkori Magyaróvár egyháztörténetéhez

Kimlei Péter: A Forgáchok: forgácsok egy család és Rajka elfeledett kapcsolatából

Horváth Gábor: A magyaróvári piarista iskoladrámák nyomában

Perger Gyula: Supplementum Helle Mária könyveihez

Katona Csaba: Akik nem illettek egymáshoz: Charlotte Strachan és Zichy-Ferraris Manó házasságának tragikus története

          ARCÉLEK

Nagy Frigyes: Id. Bartók Béla, az óvári gazdász zenei hagyatéka

Paár Ádám: A két Pálffy fivér

          PARNASSZUS

Tolnay Imre: Átjárót építeni gondolat és érzés közé. Megnyitóbeszéd – Kelemen Benő Benjámin: Átjárok. Gyűjteményes kiállítás a Hansági Múzeumban.

Mészely József: „Amit nem írunk meg és nem olvasható, az elveszett történelem." Beszélgetés L. Burda Zsuzsával

          KÖNYVESPOLC

Kimlei Péter: Békebeli perpatvarok: egy mezőváros két évének törvénykezési jegyzőkönyvei (Magyaróvár Tanácsának Törvénykezési Jegyzőkönyvei az 1581–1582. években. Fordította Mihály Ferenc, sajtó alá rendezte D. Szakács Anita, a bevezető tanulmányt Kenyeres István írta. Győr, Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, 2012.)

Kimlei Péter: Helyek, értékek, történetek és tervek: Szemle öt év könyvterméséből

Szalay Balázs: Köszöntő (Nagy Miklós: Óvári gazdászok és tanáraik az 1956-os forradalomban: visszaemlékezések és kordokumentumok. Összeáll. és írta Dr. Nagy Miklós. Sinzig, 2014.)

Vizsy Ferenc: A két hangya kalandja 

Bodrogi Éva rajzaival 

Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár, 2018

Ára: 3.300 Ft

                                                                                 

MEGTALÁLT EMLÉKEK – ISMERETLEN FOTÓSOROZAT A FORRADALMI  BUDAPESTRŐL

Szerkesztette: Székely Zoltán

Szerzők: Horváth Miklós

                 Lébényi Zoltán Lőrinc

                 Székely Zoltán

Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár, 2016

Ára: 5000,-

 

1956. október utolsó vagy talán november első napjaiban egy kis társaság vágott neki a harcok dúlta budapesti VIII. kerület utcáinak. Huszonéves fiatalok voltak: két fiú és egy szőke lány – talán egyetemisták –, kezükben fényképezőgéppel és a forradalom győzelmének tudatában örökítették meg a szétlőtt házakat, a kiégett szovjet harckocsikat vagy éppen a ledöntött Sztálin szobrot. Két filmtekercset fotóztak tele 70 – nagyobbrészt színes – felvételt készítve. A november 4-i szovjet invázió után vélhetőleg Nyugatra menekültek: így veszthették el a filmtekercseket az Ausztriába vezető hegyeshalmi úton, Mosonmagyaróvár után, a mosonszolnoki elágazásánál. És itt talált rá a Mosonmagyaróvárról hazafelé tartó 14 éves gimnazista Lébényi Zoltán, aki édesapja biztatására megőrizte őket. A forradalmi napokban valószínűleg nem volt lehetősége a tekercsek tulajdonosának, hogy a filmekről papírképeket készítsen. A megtalálók szintén nem mertek évtizedeken keresztül nagyításokat készíttetni, nem akarván magukat és a fotókon látható fegyvereseket bajba sodorni. Hatvan év után most először kerülnek nyilvánosságra e képek a Megtalált emlékek – ismeretlen fotósorozat a forradalmi Budapestről c. kötetben, amely a mosonmagyaróvári Hansági Múzeum gondozásában jelent meg. A nagyközönség mellett talán eljut azokhoz is, akik annak idején a fotókat készítették. Reméljük, hogy magukra ismernek.

Megtalált emlékek – ismeretlen fotósorozat a forradalmi Budapestről c. kötet 2016-ban jelent meg a mosonmagyaróvári Hansági Múzeum kiadásában. A könyvben mind a 70 fotó reprodukálásra kerül. Az albumot két írás egészíti ki. A filmtekercseket megtaláló Lébényi Zoltán visszaemlékezése, illetve dr. Horváth Miklós hadtörténész tanulmánya a budapesti utcai harcokról.

        

 

 

 

 

 

        CSALÁDI CSATANGOLÁSOK

               Múzeumi foglalkoztató füzet - Hansági Múzeum

               Cselley-ház/Mosonvármegyei Múzeum

               Szerzők: Bencsikné Kardos Anett

                                  Forgácsné Viola Erika

                                  Pintérné Gergics Ágnes

                                  Szeilerné Malek Éva

                                  Székely Zoltán

                                  Szikora Eszter

                                  T. Városi Ágnes

               Kiadó: Hansági Múzeum

               Mosonmagyaróvár, 2013

               Ára: 300,-

 

 

 

 

 

        MÚZEUMI KINCSESTÁR

               Válogatás a mosonmagyaróvári Hansági Múzeum gyűjteményeiből

               Szerkesztette: Szentkuti Károly

               Szerzők: Aszt Ágnes

                                  Takács Károly

                                  Szentkuti Károly

                                  Enzsöl Imre

                                  Géber József

                                  Thullner István

                                  Tuba László

                Mosonmagyaróvár, 2010

                Ára: 2500,-

 

 

  

 

        CSELLEY-HÁZ

            (Kiállításvezető)

                Mosonmagyaróvár, 2010

                Ára: 350,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS TÉRKÉPE

                Reprint kiadás (1941)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A római kőtár

                       

         A RÓMAI KŐTÁR

                (Kiállításvezető)

                A vezetőt szerkesztette: Aszt Ágnes

                Szerzők: Aszt Ágnes

                                  Enzsöl Imre

                                  Lebó Ferenc

                                  Dr.  Nagy György

                                  Schopf Márton

                                  Dr. T. Szőnyi Eszter

                Kiadó: Hansági Múzeum

                Mosonmagyaróvár, 2004

                Ára: 200,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         A MOSONI SÍKSÁG TÖRTÉNETE

             (Kiállításvezető)

                  Szerkesztő: Pusztai Rezső

                  Szerzők: Bana József

                                     Enzsöl Imre

                                     Pusztai Rezső

                                     Dr. T. Szőnyi Eszter

                                     Dr. Tomka Péter

                                     F. Tóth Zsuzsanna

                 Kiadó: Gy-M-S Megyei Múzeumok Igazgatósága

                 Mosonmagyaróvár, 1994

                 Ára: 200,-