vissza

Hansági Múzeum –Mosonmagyaróvár

 

Pályázatot hirdet

művészettörténész – muzeológus

munkakör betöltésére

 

Munkaviszony tartama: Határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, 3 hónap próbaidő kikötésével

 

Munkavégzés helye: 9200, Mosonmagyaróvár, Fő u. 19.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- A múzeum képző- és iparművészeti gyűjteményének gondozása, tudományos kutató-, feldolgozó- és ismeretterjesztő munka, kiállítások és múzeumi programok rendezésében való szervezői- és közreműködői tevékenység.

- Kutatószolgálat, tárlatvezetés, a képző- és iparművészeti műtárgyainak revíziója.

- Részvétel a digitalizációs feladatok elvégzésében, gyűjteménnyel kapcsolatos adminisztratív feladatok (adatszolgáltatás, szerződések előkészítése) ellátása

- Részvétel művészettörténeti témájú, tematikájú pályázatok írásában és végrehajtásában, kiállítások létrehozásában.

 

Munkabér:A munkabér megállapítására és a juttatásokra az intézmény saját rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- művészettörténet szakos szakképesítés

- magyar állampolgárság

- büntetlen előélet

- cselekvőképesség, valamint munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság

- felhasználói szintű MS Office használata (irodai alkalmazások)

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

- angol vagy német nyelvismeret

- megszerzett vagy folyamatban lévő tudományos fokozat

- tudományos publikációk

- sikeres tudományos projektekben való részvétel

- múzeumi szakmai gyakorlat,

- B kategóriás jogosítvány

 

Elvárt kompetenciák:

- pontos, önálló munkavégzés

- kiváló szintű problémamegoldó képesség és kommunikációs képesség

- önállóság a munkavégzésben, együttműködési képesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, anyagok:

- fényképes szakmai önéletrajz

- iskolai végzettséget, szakképesítést és nyelvismeretet igazoló bizonyítványok másolata

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagnak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 25.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

- Postai úton a benyújtási határidőig beérkezve a Hansági Múzeum címére történő megküldéssel (9200, Mosonmagyaróvár, Fő u. 19.) vagy elektronikus úton a titkarsag@hansagimuzeum.hu email címre, Czuppon Tamás igazgató részére címezve.

 

A munkavállalók foglalkoztatása határozatlan idejű munkaviszony keretében történik a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) alapján. A pályázat elbírálását követően az eredménytelen pályázók e-mailben értesítést kapnak, a beküldött pályázatok megsemmisítésre kerülnek.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt az intézmény titkárságán, munkaidőben a +36 96 212-094 telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hansagimuzeum.hu honlapon szerezhet.