vissza

 

 

Az árva, festőnek készülő Munkácsyt 1863-ban édesanyja rokonai, a pesti Reök-család vette pártfogásába. Az alig húsz esztendős Miska ezért 1864-ben hálából megfestette Reök István gépgyáros és családtagjai képmását. 

Reök Lujza a nemesi portréktól örökölt beállításban és nemzeti viseletben jelenik meg, ám az arany zsinórozás, a csipkék és a virágos főkötő sem feledteti az arcon megbújó szomorúságot. Már itt tetten érhető Munkácsy jellemábrázoló képessége, amely révén túllép a biedermeier portrékra jellemző egyoldalú idealizáláson.