vissza

 

 

 

Hansági Múzeum - Mosonmagyaróvár

 

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

pályázatot hirdet

 

Hansági Múzeum

 

teremőr

 

     munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 19.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

A teremőrök feladata a kiállításban lévő tárgyak őrzése, illetve szakszerű bemutatása.

 

A Hansági Múzeumba érkező látogatók kulturált kiszolgálása.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"

 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 8.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székely Zoltán nyújt, a 06-96-212-094 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázatokról az intézmény vezetője, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A határidőn túl vagy hiányosan benyújtott pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 12.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: