vissza

 

 

Hansági Múzeum - Mosonmagyaróvár

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

 

néprajzos muzeológus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 19.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

Gondozza és fejleszti a Hansági Múzeum néprajzi gyűjteményeit. Részt vesz a gyűjteményekkel kapcsolatos pályázatok előkészítésében, lebonyolításában. Folyamatosan végzi az anyag leltározását, nyilvántartását. Az egyéni munkatervében foglaltaknak megfelelően tudományos kutatást folytat. Ennek keretében feldolgozza a gyűjteményét alkotó műtárgyakat, illetve a múzeum gyűjtőterületéhez (Mosonmagyaróvári Járás) kapcsolódó néprajzi kutatómunkát végez. Eredményeit szakmai fórumokon publikálja. A gyűjteményéhez és szakterületéhez kapcsolódó kiállításokat rendez. Részt vesz a múzeum közművelődési, múzeumpedagógiai tevékenységében.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

 • Egyetem, néprajz szakos diploma,
  • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
  • Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP, Elvárt kompetenciák:
  • Problémamegoldó képesség, önállóság a munkavégzésben, együttműködési készség, döntési képesség.,

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 21.

A     pályázati     kiírással     kapcsolatosan     további     információt     Székely     Zoltán múzeumigazgató nyújt, a 06-20-543-5503 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázatokról az intézmény vezetője, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A határidőn túl vagy hiányosan benyújtott pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 

Hansági Múzeum - Mosonmagyaróvár

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

 

történész-muzeológus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 19.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

Gondozza és fejleszti a Hansági Múzeum történeti gyűjteményeit. Részt vesz a gyűjteményekkel kapcsolatos pályázatok előkészítésében, lebonyolításában. Folyamatosan végzi az anyag leltározását, nyilvántartását. Az egyéni munkatervében foglaltaknak megfelelően tudományos kutatást folytat. Ennek keretében feldolgozza a gyűjteményét alkotó műtárgyakat, illetve a múzeum gyűjtőterületéhez (Mosonmagyaróvári Járás) kapcsolódó történeti kutatómunkát végez. Eredményeit szakmai fórumokon publikálja. A gyűjteményéhez és szakterületéhez kapcsolódó kiállításokat rendez. Részt vesz a múzeum közművelődési, múzeumpedagógiai tevékenységében.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

 • Egyetem, történész diploma,
  • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
  • Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

Elvárt kompetenciák:

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 21.

A     pályázati     kiírással     kapcsolatosan     további     információt     Székely     Zoltán múzeumigazgató nyújt, a 06-20-543-5503 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázatokról az intézmény vezetője, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A határidőn túl vagy hiányosan benyújtott pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: