vissza


BELÉPŐJEGYEK 

 

Cselley-ház


teljes árú belépő: 1000,- Ft
50%-os kedvezményes belépő: 5
00,- Ft

50%-os kedvezményre jogosultak köre:

kombinált teljes árú belépő (a két épületre): 1.500,- Ft/fő (Cselley-ház, Mosonvármegyei Múzeum)
kombinált kedvezményes belépő (a két épületre): 800,- Ft/fő

csoportos teljes árú belépő 15 fő felett: 700,-Ft/fő
csoportos kedvezményes belépő 15 fő felett: 350,-Ft/fő

 

Amennyiben kizárólag a Habsburg-kriptát szeretné megtekinteni: 
Habsburg-kripta teljes árú belépő:  400 Ft

Habsburg-kripta kedvezményes  (6-26 év közötti diákigazolvánnyal rendelkező látogatók,62-70 év közötti nyugdíjasok): 200 Ft

 

 

 Mosonvármegyi Múzeum

 

teljes árú belépő: 1000,- Ft
50%-os kedvezményes belépő: 500,- Ft

50%-os kedvezményre jogosultak köre:

kombinált teljes árú belépő (a két épületre): 1.500,- Ft/fő (Cselley-ház, Mosonvármegyei Múzeum)
kombinált kedvezményes belépő (a két épületre): 800,- Ft/fő

csoportos teljes árú belépő 15 fő felett: 700,-Ft/fő
csoportos kedvezményes belépő 15 fő felett: 350,-Ft/fő

 

 

A kiállításokat díjtalanul látogathatja Magyarország illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes többi állam állampolgára, amennyiben:

 

Díjtalanul látogathatja a kiállításokat minden hónap utolsó vasárnapján Magyarország illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes többi állam állampolgára, amennyiben:

 

Díjtalanul látogathatóak a kiállítások a nemzeti ünnepek (március 15., augusztus 20., október 23.) alkalmával.

 

A kedvezményekre való jogosultságot felhívásra igazolni kell.

 

* közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér


 

A kedvezményekről és a kedvezményezettek köréről a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet intézkedik.