vissza

SZÉKELY ZOLTÁN

művészettörténész

múzeumigazgató

 

 

 

TANULMÁNYOK

 

 

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK:

 

 

PUBLIKÁCIÓS LISTA

 

Önálló publikációk

 1. Asztali ezüstök a XIX. századból. Válogatás a Xántus János Múzeum iparművészeti gyűjteményének anyagából. A bevezető tanulmányt írta és a katalógust összeállította: Székely Zoltán. Kiállítási katalógus. Xántus János Múzeum, Győr, 1997. június 11-augusztus 3.
 2. A Cziráky-ősgaléria. Historia et Artificium 3. Xántus János Múzeum, Győr 1997
 3. Szent Ferenc Sebei templom. Tájak, Korok, Múzeumok Kiskönyvtára Nr. 579, Budapest 1998
 4. Gyurkovics Tibor – Almási Tibor – Székely Zoltán: A Gyurkovics-gyűjtemény. 19-20. századi festmények. Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár, 2000, 18-195.
 5. Kiss Tamás – Szabó Béla – Székely Zoltán: A Szent László Herma 400 éve Győrött. Győr 2007
 6. Kiss Tamás – Székely Zoltán: A győri bazilika. Győr 2016
 7. Lébényi Zoltán Lőrinc – Horváth Miklós – Székely Zoltán: Megtalált emlékek. Ismeretlen fotósorozat a forradalmi Budapestről. Mosonmagyaróvár, 2016

 

Folyóiratokban, évkönyvekben, gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányok, közlemények

 1. Megvétetett Győr vára. 1598-1998. Emlékkiállítás Győr török alóli felszabadulásának 400. évfordulójára. Kiállítási katalógus (Artificium et Historia 4.). Szerk.: Székely Zoltán. 1998. március 27-augusztus 23. (katalógustételek)
 2. Hieronymi Ottó Ferenc (1766/68-1829). Adalékok Győr festészetéhez és rajziskolájának történetéhez a XIX. század első harmadában. In: Arrabona. A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Közleményei, 37/1-2 (1999), 265-322. pp.
 3. A csornai premontrei prépostság és temploma. In: Csornai Múzeum. Kiállításvezető. Csornai múzeumi füzetek 2. Szerk.: Pájer Imre, Csorna, 2000, 45-89. pp.
 4. Strieborné úžitkové predmety zo zbierok Múzea Jánosa Xántusa v Győri. In: Pamiatky Múzeá, 2000/2, 65-66. pp. (az Aszteli ezüstök katalógus bevezetőjének szlovák fordítása)
 5. Szent István barokk képkultusza Győrött. In: Arrabona. A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Közleményei, 38/1-2 (2000), 155-194. pp.
 6. Egy későbarokk kolostor élete a tárgyak tükrében: a csornai premontrei prépostság 1786-ban. In: Soproni Szemle 55/4 (2001), 383-410. pp.
 7. Egy nemesi testőr portréja a Hansági Múzeumból. In: Arrabona. A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Közleményei, 39/1-2 (2001), 407-414. pp.
 8. Fruman Antal, az újvárosi templom mestere. In: Újvárosi Krónika. Az Újvárosi Művelődési Ház kiadványa. Győr, 2001, 56-58. pp.
 9. Atlante dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei. Novara 2001 (győri, fertőszéplaki kálvária.)
 10. Hédervár barokk-kori szakrális emlékei. In: Arrabona. A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Közleményei, 40/1-2 (2002), 119-180. pp.
 11. A győri vár XVI. századi reneszánsz kapui. In: Arrabona. A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Közleményei, 41/1-2 (2003), 83-118. pp.
 12. Jánossomorja szakrális emlékei. In: Jánossomorja. Kismonográfia és településtörténeti olvasókönyv. Szerkesztette: Thullner István. Jánossomorja, 2004, 210-257. pp.
 13. Mittelalterliche Bildsöcke in Győr. In: Acta Ethnologica Danubiana. Az Etnológiai Központ Évkönyve (Ročenka Výskumného centra európskej etnológie. Jahrbuch des Forschungscentrums für Europäische Ethnologie.) 5-6, 2003-2004, 97-105. pp.
 14. A barokk Győr mint szakrális táj. In: Szent-Kép-Kultusz. Tudományos konferencia, Győr, 2001. A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Közleményei, 42/1 (2004), 63-82. pp.
 15. Nicolo Angielini 1566-os rajza Győr váráról és Miksa császár táboráról. In: Arrabona. A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Közleményei, 42/2 (2004), 167-182. pp.
 16. A barokk-kori vallásos élet emlékei Hédervárott. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6. I-II. Veszprém 2004, I. kötet, 305-326. pp.
 17. Képtár a vonaton. In: A harmadik Aranyvonat győri kincsei. A Xántus János Múzeum Katalógusai. Új sorozat 1. Győr 2005, 31-38. pp.
 18. Benyovszky Mihály tézislapja. In: a Batthyányak évszázadai. Szombathely-Körmend 2005 58-59. III.44. kat. tétel
 19. Lakodalmi menet. Egy motívum vándorlása az osztrák-magyar biedermeier festészetben. In: Moson Megyei Műhely. 8/2. (2005), 82-85. pp.
 20. Lakodalmi menet. Egy motívum vándorlása az osztrák-magyar biedermeier festészetben. In: A Hansági Múzeum Évkönyve. Szerk: Szentkuty Károly 2005
 21. A Szent Ferenc Sebei templom. In: A Szent Anna templom és a budai Víziváros katolikus egyházai. Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia 2005, 141-152. pp.
 22. A régi újvárosi temető látképe, 1761. In: Újvárosi krónika II. Győr, 2005, 65-66. pp.
 23. Egy félbemaradt Pest-Buda mappa a reformkorból. Adalékok Hofbauer Nepomuk János Pest-Buda vedutáihoz. In: Tanulmányok Budapest múltjából XXXII. 2004-2005, 79-89. pp.
 24. Adalékok a győri jezsuita rendház és iskola építéstörténetéhez. In: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. Szerk.: Szilágy Csaba. Piliscsaba : PPKE BTK, 2006, 366-374. pp.
 25. Középkori képoszlopok Győrött. In: Győri Tanulmányok 2006/28, 29-35.
 26. Kép és valóság. Törökkori metszetes várábrázolások és forrásai Győr példáján. XVI. század. In: Arrabona. A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Közleményei, 44/2 (2006), 131-174. pp.
 27. "Zwei Flasche Rosoli Marascino" Egy soproni fűszerkereskedés számlája 1786-ból. In: Acta. Tanulmányok II/1. Szerk.: Csurgai Horváth József és Kovács Eleonóra. Székesfehérvár, 2006. 79–87. pp.
 28. Festett szekrény Szent Erzsébet képével, kat.9.1 (Tanai Péterrel) In: Szent Erzsébet tisztelete. Emlékkiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában. Szerk.: Jósvainé dr. Dankó Katalin és Vámosi Katalin. Sárospatak, 2007.
 29. A győri vár és reneszánsz kapui. VII-20a-c, IX-5. kat. tételek. In: Mátyás király öröksége. Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16-17. század). Szerk.: Mikó Árpád és Verő Mária. Kiállítási katalógus, Magyar Nemzeti Galéria 2008. 206-209. pp.
 30. Perger Gyula - Székely Zoltán: A Szent Imre pártfogása alatt álló győri céhek emlékei.  In: Szent Imre ezer éve. Multimédiás DVD-ROM a székesfehérvári millenniumi emlékév és kiállítás dokumentumairól. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Szent Imre emlékkiállításának katalógusa. Szerk.: Kerny Terézia. Székesfehérvár 2007. Kat. 99.a-f.
 31. Perger Gyula - Székely Zoltán: Szent Imre. In: Szent Imre ezer éve. Multimédiás DVD-ROM a székesfehérvári millenniumi emlékév és kiállítás dokumentumairól. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Szent Imre emlékkiállításának katalógusa. Szerk.: Kerny Terézia. Székesfehérvár 2007. Kat. 127.
 32. A fogadalmi képek. In: Horváth Sándor: Nagycell és Kiscell. Mariazell 850 éves jubileumára. Zarándoklatok Vas és Győr-Moson-Sopron megyében és Burgenlandban. Kiállításvezető. Szombathely, 2008
 33. II.62. Házioltár - tabernákulumos szekrény, 18. század közepe, (73. old. ) III.63. Szent Márton, 19. század eleje (74. old.) In: "... és megosztotta köpenyét..." Szent Márton kultuszának Közép-Európai emlékei. Kiállítási katalógus. Szombathely 2008. november 6 - 2009. február 22. Szerk.: Zsámbéky Monika. Szombathely, 2008
 34. Válogatás a javából. A 150 éves Xántus János Megyei Múzeum gyűjteményei. Xánus János Múzeum, Győr 2009 (kat. tételek)
 35. Moson szakrális emlékei. In: Moson évszázadai. Tanulmányok és kismonográfia Moson település és Moson vármegye múltjából a kezdetektől 1946-ig. Főszerk. Thullner István, Tuba László. Mosonmagyaróvár, 2010. 236-262. pp.
 36. A győri Apátúrház ebédlőjének képprogramja. In: „Ez világ, mint egy kert…” Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. Szerk.: Bubryák Orsolya. Budapest, 2010. 659-670. pp.
 37. A soproni Katolikus Egyházművészeti Gyűjtemény. Soproni Szemle 2010/4. (64. évf.) 463-466. pp.
 38. A Szemenyei-ház. In: Győri Tanulmányok, 32. (2011), 19-34. pp.
 39.  I. Ferenc „gyász-alkotvány”-a a győri székesegyházban, 1835. In: In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből. Szerk.: Nemes Gábor – Vajk Ádám. Győr, 2011, 389-403. pp.
 40. KOMP II. In: KOMP. Kortárs művészeti panoráma/Panoráma súčasného umenia 2011. Kiállítási katalógus.
 41. Egy görög végrendelet 1748-ból. In: Újvárosi Krónika III. Az Újvárosi Művelődési Ház kiadványa. Győr, é.n. [2011] 5-12. pp.
 42. Szalonnátul vagyon szép illattya. Magyar nyelvű énekek Sztankovics János győri püspök irataiból. In: „Lehet, hogy hülyeség, de…” Az 50 éves Perger Gyulának. szerk.: Székely Zoltán. Győr 2011.
 43. KOMP 2012.3. In: KOMP. Kortárs művészeti panoráma/Panoráma súčasného umenia 2012. Kiállítási katalógus.
 44. Unger Alajos antik szobrokról készült akadémiai tanulmányrajzai. In: Arrabona. A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Közleményei 49/1. (2011) 299-322. pp.
 45. „Szalonnátul vagyon szép illattya.” Magyar nyelvű énekek Sztankovics János győri püspök irataiból. In: Arrabona. A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Közleményei 49/2. (2011) 99-108. pp.
 46. Az Andrássy-ősgaléria képei Győrött. Musaeum Hungaricum 4. A Musaeum Hungaricum. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja című konferencia tanulmánykötete. Szerk.: Danter Izabella.  Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, Boldogfa 2012, 47-53. pp.
 47. KOMP 2013. In: KOMP 2013 Kortárs művészeti panoráma/Panoráma súčasného umenia 2013. Kiállítási katalógus
 48. Zóna – Tolnay Imre misztikus terei. Szél-járás VI./3. 2013. október, 57-59. pp.
 49. Hogyan lehetne megnyugtatóan megoldani a nyilvántartási és a tulajdonjogi kérdéseket a megszűnt megyei múzeumok utódintézményeiben? Múzeumcafé, 7. évf. 36. szám, 2013/4. augusztus, 25-26. pp.
 50. KOMP 2014. In: KOMP 2014 Kortárs művészeti panoráma/Panoráma súčasného umenia 2014. Kiállítási katalógus, 4. p.
 51. Szükség van-e járási múzeumokra a megyei hatókörű városi és a területi múzeumok mellett, és milyen funkciókkal? MúzeumCafé 8. évf. 40. sz. / 2014. 26. p.
 52. Felvidéki ötvöstárgyak a Xántus János Múzeum gyűjteményében. Musaeum Hungaricum 5. A Musaeum Hungaricum. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja című konferencia tanulmánykötete. Szerk.: Danter Izabella.  Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, Boldogfa 2014, 45-50. pp.
 1. A buda vizivárosi Szent Ferenc Sebei templom képprogramja. In: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. Szerk.: Őze Sándor és Medgyesy-Schmikli Norbert. Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség. Piliscsaba – Budapest, 2005. II. kötet 974-990. pp.
 1. Károly főherceg castrum dolorisa a győri székesegyházban 1761. In: Arrabona. A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Közleményei, 43/1 (2005), 203-226. pp.
 1. Numenális híd. In: Matusz Péter Pál: Képmeditációk. Mosonmagyaróvár, 2014
 2. KOMP 2015. In: KOMP 2015 Kortárs művészeti panoráma/Panoráma súčasného umenia 2015. Kiállítási katalógus, 4. p.
 3. Adalékok a középkori Magyaróvár egyháztörténetéhez. In: Moson Megyei Műhely, 14-20. (2017), 14-39. pp.

 

Internetes adatbázisok:

 1. Győr vármegye arcképcsarnoka. (Tanulmány, Katalógus): „Árpád hős magzatjai…” A magyarországi vármegyeházák portrégalériái a megyei múzeumok gyűjteményeiben. http://arpadhosmagzatjai.com/gyor/
 1. Barokk freskófestészet Magyarországon http://barokkfresko.btk.ppke.hu/adatbazisok.html
 2. A Xántus János Múzeum (Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum) óntárgyai http://onedenyek.neprajz.hu/neprajz.02.07.php?bm=1

 

Konferenciaelőadások

 1. A győri vár reneszánsz kapui. V. Sárospataki Művelődéstörténeti Konferencia (Hadművészet és hadiépítészet Magyarországon a XVI-XVII. században), 1999. október 2.
 2. A barokk Győr mint szakrális táj. Szent-Kép-Kultusz. Tudományos konferencia, Győr, 2001 október
 1. A barokk vallásosság emlékei Hédervárott. VI. Népi vallásosság a Kárpát-medencében c. konferencia, Pápa 2002 június 27.
 2. Mittelalterliche Bildsöcke in Győr. XV. Internationalen Tagung für Kleindenkmalforschung. Komarno, Fórum Intézet – etnológiai központ (Fórum inštitút – Etnologické centrum), Komarno 2002 május 10.
 3. Katalógustételek: Gróf Andrássy Józsefné Csáky Valburga portréja, Petrus György: Gránátostiszt portréja Andrássy-család nőtagjának portréja – MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak (a katalógus nem került kiadásra)
 1. A buda vizivárosi Szent Ferenc Sebei templom képprogramja. A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára c. nemzetközi tudományos konferencia, PPKE BTK, 2002. okt. 14-16.
 2. Adalékok a győri jezsuita rendház és iskola építéstörténetéhez. A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. Tudományos Konferencia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 2004. november 8-10.
 3. Várábrázolások és hitelesség Győr várának példáján. A Castrum Bene Egyesület 12. vándorgyűlése. Xántus János Múzeum, Győr, 2006. május 26–28.
 4. Pro Lexico Sacro Regni Hungariae. A szakrális táj kutatásának egy félbemaradt kezdeményezése a 18. század végéről. Jelek a térben. Tudományos tanácskozás Komarno (Szlovákia), Fórum Kisebbségkutató Intézet. 2006. október 27.
 5. Győr reneszánsz művészeti emlékei – Győr, Európa védőpajzsa. Konferencia a Győr-Moson-Sopron Megyei Építészkamara rendezésében, a Városi Művészeti Múzeum támogatásával, 2009. I.30.
 6. Újabb eredmények a Cziráky-ősgaléria kutatásában. Hol tart a barokk-kutatás a nyugat-dunántúli régióban? – Győr, Városi Művészeti Múzeum, 2009. VI. 12.
 7. A tenyérjós. Egy cigány-téma képzőművészeti ábrázolásai. – Pécs, Vándorút - cigánysors a Kárpát-medencében, 2009. IX. 11.
 8. A cigányság változó képe a festészetben: a szépségképek. – Vándorút – Cigánysors a Kárpát-medencében, Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécs, 2010. IX. 18.
 9. A győri bencés Apátúrház szobrászati dekorációja. – Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon. Magyar Bencés Kongregáció, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, PPKE BTK. Piliscsaba, PPKE BTK, 2010. X. 20.
 10. Az Andrássy-ősgaléria képei Győrött. Musaeum Hungaricum VII. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Šamorín /Somorja, 2010. október 28.
 11. Adolf von Schwarzenberg győri portréjáról. Történelmi híd Tata és Nové Zámky/Érsekújvár között. „Élet a végeken” – Tata, 2010. X. 30.
 12. A római iskola művei a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok gyűjteményeiben. „Az új korhoz és emberhez méltó kifejezés” – Székesfehérvár és a római iskola. Székesfehérvár MJV Önkormányzata, Kodolányi János Főiskola Hungarológiai és, Történeti Műhelye, Székesfehérvár MJV Levéltára. Székesfehérvár 2011. X. 19.
 13. A cigánykép változása a festészetben IV. "Sátoros cigány" - A cigányság történeti múltja és jelene Magyarországon, különösen a dunántúli és a nyugat-magyarországi régiókban” című történeti konferencia, 2012. szeptember 14. Rácz Aladár Közösségi Ház (Pécs, József u. 4.)
 14. Felvidéki ötvöstárgyak a Xántus János Múzeum gyűjteményében. Musaeum Hungaricum. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja. Somorja, 2012. X. 25.
 15. Kriegerdenkmäler in den Komitat Györ-Moson-Sopron. Der Erste Weltkrieg an der „Heimatfront“. 33. Schlaininger Gespräche, Burg Schlaining. 22. – 26. September 2013
 16. Háborús emlékművek Győr-Moson-Sopron megyében. „A sírkeresztek csendben korhadoznak…” –  az I. világháború emlékezete. (levelek, naplók, haditudósítások, irodalmi alkotások, emlékművek, sírkertek) XV. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferencia (Honismereti Szövetség és a Vas Megyei Honismereti Egyesület), Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára, 2014. április 25-27.
 17. A területi múzeumok szerepe és lehetőségei az új múzeumi struktúrában. Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége. Budapest, Megyeháza, 2014. március 3.
 18. Egy eltűnt vármegye múzeuma: a Hansági Múzeum és feladatrendszere. „Hálózatosodás” – A Pulszky Társaság Kismúzeumi Tagozatának ülése, országos szakmai nap a Völgységi Múzeumban. Bonyhád, 2014. szeptember 18.
 19. A járási múzeum projektről. Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége, témanap a területi múzeumokról. Kubinyi Ferenc Múzeum, Szécsény, 2014. szeptember 29.
 20. Területi múzeum, járási múzeum, helytörténetírás. Genius loci – a helytörténetírás és a helytörténeti gyűjtemények helyzete a mosonmagyaróvári járásban. Hansági Múzeum, 2014. november 5.
 21. Területi múzeum – járási múzeum – helytörténetírás. Levéli Kultúrház IKSZT (Kultúrák és hagyományok találkozása a múltban és a jelenben. Projektnyitó konferencia. HUSK /1101/1.3.1/0308) 2014. december 11.
 22. A jó király képe – Az uralkodói portréreprezentáció változásai a XVII-XIX. században. Művészet és politika 1541-1849. Tudományos tanácskozás.  Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum, 2015. szeptember 16.
 23. Kutatási lehetőségek és tudományos teljesítmény. „Kulturális wellness vagy tudományos műhely? Kiegészíti vagy kizárja egymást?”, Déri Múzeum, Debrecen, 2016. február 24-25.
 24. Oklevelek titkai – a középkori Óvár. MUZAKT, Thain János Múzeum, Érsekújvár (Szlovákia) 2016. október 12.
 25. A győri németek Mária-kongregációjának albuma (művészet- és társadalomtörténeti tanulságok). Jezsuita jelenlét Győrben. Szent Mór Bencés Perjelség, Győr, 2016. október 14.
 26. Adalékok Magyaróvár középkori egyháztörténetéhez. Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat – Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár, Polgármesteri Hivatal, 2017. május 18.
 27. Szent László képkultusza Győrött. „Lászlóban lett kereszténnyé és szentté…” Győri püspökség, Győr, 2017. június 26.

 

Kéziratok

 1. A Xántus János Múzeum épülete és díszterme (Magyar Múzeumok Kincsei kiadvány számára) 2001
 2. A rajkai evangélikus paplak, Starhemberg-kúria. Művészettörténeti dokumentáció, 2001
 3. A hédervári Szent Mihály plébániatemplom. Hédervár Templomaiért Alapítvány, 2002
 4. Gönyű, rk. templom. Művészettörténeti dokumentáció, 2003
 5. A Bécsi kapu tér 4. szám alatti Szemenyei-ház. Művészettörténeti dokumentáció, 2010
 6. Kapuvár, plébániatemplom. Művészettörténeti dokumentáció, 2012
 1. Győr, Dunakapu tér. Művészettörténeti dokumentáció, 2011
 2. Győr, Schlichter-villa. Művészettörténeti dokumentáció, 2013
 3. Mosonmagyaróvár, Haller Iskola. Művészettörténeti dokumentáció, 2013
 4. Győr, Hó köz 4. Művészettörténeti dokumentáció, 2013
 5. Győr, Kazinczy 10. Művészettörténeti dokumentáció, 2014
 6. Bezi, rk. templom. Művészettörténeti dokumentáció, 2014
 7. Győr, Kenyér köz 3. Művészettörténeti dokumentáció, 2014
 8. Mosonmagyaróvár, Szent István út 122. Egykori mosoni Korona Fogadó. Művészettörténeti dokumentáció, 2014
 9. Győr, Kossuth Lajos utca 21. Művészettörténeti dokumentáció, 2014
 10. Győr, Aradi vértanúk u. 6. emeleti nyílászárók (ablakok). Művészettörténeti dokumentáció, 2014
 11. Győr, Dunakapu tér 3. / Káposztás köz 1. Művészettörténeti dokumentáció, 2014
 12. A járási múzeum projektről. Területi múzeum — járási múzeum. Háttéranyag a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége számára. 2014
 13. Mosonmagyaróvár, Fő u. 8., Holzhammer-ház. Művészettörténeti dokumentáció, 2016
 14. Mosonmagyaróvár, Fő u. 12. Művészettörténeti dokumentáció, 2016
 15. Mosonmagyaróvár, Szt. László tér 1., magyaróvári plébánia kapuja. Művészettörténeti dokumentáció, 2016

 

Recenziók

 1. Mons Sacer. In: Műhely. Kulturális folyóirat. 20/6 (1997), 74-79. pp.
 2. A Dorffmaister emlékévről. In: Arrabona. A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Közleményei, 37/1-2 (1999), 405-406. pp.
 3. A Tájak-Korok-Múzeumok sorozat legújabb győri füzeteiről. In: Arrabona. A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Közleményei, 39/1-2 (2001), 528-533.
 4. Thata arx regia. In: Limes 2002/2, 175-178. pp.
 5. Kincseink. Tárgyak Sopron 725 éves történetéből. Kiállítási katalógus. Sopron 2002. In:Soproni Szemle (2003) 300-302. pp.
 6. Síremlékek Győr-Moson-Sopron megyében. In: Arrabona. A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Közleményei, 42/2 (2004), 222-223. pp.

 

Tudományos ismeretterjesztő írások

 1. Győr múzeumai. A lébényi plébániatemplom. Az osli plébániatemplom. In: Látnivalók Győr-Moson-Sopron Megyében. Vendégváró útikönyvek. Miskolc 1996
 2. Egzotikus porcelánok. In: Kisalföld, 1997. nov. 8.
 3. A Győri Egyházmegyei Kincstár kiállítása. In: Magyar Múzeumok 5/4 (1999), 41-42.
 4. A Kolozsváry-gyűjtemény. In: Győri Múzsa 1999. július 27. 11.
 5. Variációk egy témára: Győr. In: Kisalföld 2000. február 28. 6.
 6. Fruman Antal. Egy győri festő-építész a refomkorból. In: Múzsa 2001/6, 39-40.
 7. Műemlékek, látnivalók, nevezetességek. In: Győr a XXI. század küszöbén. Szerk.: Bunovácz Dezső, Tuba László. Győr 2002, 194-202.
 8. A közösség kincsei: Fialó műtárgyak. In: Koktél (Győr) 2002. május, 24-25.
 9. Nyugat-Dunántúl. Európai kulturális utak. A magyar barokk útja. Budapest Conference Tours, 2003
 10. Én alszom, de a szívem virraszt. In: Hitvallás. A Győri Egyházmegye lapja. Különszám a kegykép Győrbe érkezésének 350. évfordulóján. 2005
 11. Épített Örökség, emlékhelyek. In: Mosonmagyaróvári kistérség. Kincses Könyvek. Kistérségek értékleltára. Írta: Horváth József, Perger Gyula, Székely Zoltán. Bp. 2005, 28-41.
 12. Szent László képek a székesegyházban. In: Hitvallás Kalendárium 2008, 147-151.
 13. „A várfundálól Itáliából jöttek”. Győri Múzsa. Kulturális és közéleti folyóirat. 2008/1. 42-43.
 14. Kályhamúzeum. In: Győri Múzsa. Kulturális és közéleti folyóirat. 2008/2. 12.
 15. „Egodormiva (!) et chor meum vigilat”. Én alszom, de a szívem virraszt. In: Győri Múzsa. Kulturális és közéleti folyóirat. 2008/3. 34.
 16. Koppány Attila Ciklusok c. kiállítási leporellójának bevezető szövege.
 17. XIX. századi tájképek. Kiállítási leporelló szövege. Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár
 18. Szenzáció: Győrbe jön a Munkácsy-gyűjtemény. Győri Múzsa 2009/1. 32-33.
 19. Válogatás a javából. A 150 éves Xántus János Megyei Múzeum gyűjteményei. http://www.spanyolnatha.hu/uj-lapszam/gyori-csudak/szazotven-eves-a-megyei-muzeum/2291/
 20. Győr török kori vára. In: Város és lakói. Győr, az erődváros története a 16-19. században. Győr, 2010, 1-9.
 21. Győr a végvári harcokban. In: Város és lakói. Győr, az erődváros története a 16-19. században. Győr, 2010, 5-9.
 22. Katolikus megújhodás és művészet: a barokk Győr templomai. In: Város és lakói. Győr, az erődváros története a 16-19. században. Győr, 2010, 14-18.
 1. A Mennyek statisztái – győri angyalok. Műhely „Angyal – a köztes lény” XXXIV(2011)/5-6. 211-216.
 2. Pasztellportrék, és a mi mögöttük van. Kulisszatitkok a Hansági Múzeum műhelyéből! (http://www.magyarmuzeumok.hu/muhely/1579_pasztellportrek_es_a_mi_mogottuk_van)
 3. Szent sarok. Az egyéni áhítat emlékei a mosonmagyaróvári Hansági Múzeum gyűjteményeiből. http://www.magyarmuzeumok.hu/targy/2013_szent_sarok. 2014. szeptember 11.
 4. Köszöntő. In: Hédervár Templomaiért Alapítvány 2016. 5. p.
 5. A város története és látnivalói. In: Mosonmagyaróvár. Mosonmagyaróvár, 2017. 4-7. pp.

 

Szerkesztési munkák

 1. Megvétetett Győr vára. 1598-1998. Emlékkiállítás Győr török alóli felszabadulásának 400. évfordulójára. Kiállítási katalógus (Artificium et Historia 4.). Szerk.: Székely Zoltán. Győr 1998.
 2. Európai kulturális utak. A magyar barokk útja című kiadványsorozat 10-10 magyar- és idegennyelvű füzetének szerkesztése (kiadó: Conference Tours)
 3. Magyar barokk útja című honlap szerkesztése
 4. Szent-Kép-Kultusz. Tudományos konferencia, Győr, 2001. A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Közleményei, 42/1 (2004)
 5. A harmadik Aranyvonat győri kincsei. A Xántus János Múzeum Katalógusai. Új sorozat 1. Győr 2005
 6. Arrabona 44/1-2. (2006)
 7. Arrabona 45/1-2. (2007)
 8. Arrabona 46/1-2. (2008)
 9. Arrabona 47/1-2. (2009)
 10. Válogatás a javából. A 150 éves Xántus János Megyei Múzeum gyűjteményei. Xántus János Múzeum, Győr, 2009
 11. Város és lakói. Győr, az erődváros története a 16-19. században. Győr, 2010
 12. Arrabona 48/1-2. (2010)
 13. Arrabona 49/1-2. (2011)
 14. „Lehet, hogy hülyeség, de...” Az 50 éves Perger Gyulának. Győr, 2011
 15. Lébényi Zoltán Lőrinc – Horváth Miklós – Székely Zoltán: Megtalált emlékek. Ismeretlen fotósorozat a forradalmi Budapestről. Mosonmagyaróvár, 2016
 16. Moson Megyei Műhely 14-20. (2017)

 

Kiállítások

 1. Asztali ezüstök a XIX. századból. Válogatás a Xántus János Múzeum iparművészeti gyűjteményének anyagából. Xántus János Múzeum, Győr, 1997. VI. 11 – VIII. 3.
 2. Asztali ezüstök a XIX. századból. Válogatás a Xántus János Múzeum iparművészeti gyűjteményének anyagából. Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár, 1998
 3. Kerámia, porcelán. Válogatás a Xántus János Múzeum Iparművészeti Gyűjteményéből. Xántus János Múzeum, Győr, 1998
 4. A metszetek világa. Válogatás a Xántus János Múzeum Iparművészeti Gyűjteményéből. Pátzay Pál Iskola, Kapuvár
 5. A Magyar Hírmondó. Magyar intézet, Pozsony
 6. Megvétetett Győr vára. 1598-1998. Emlékkiállítás Győr török alóli felszabadulásának 400. évfordulójára. Xántus János Múzeum, Győr. 1998
 7. Antik órák. Válogatás a Xántus János Múzeum Iparművészeti Gyűjteményéből. Zichy-palota – Családi Intézet, Győr, 1999
 8. Győri portrék. Válogatás a Xántus János Múzeum Iparművészeti Gyűjteményéből. Zichy-palota – Családi Intézet, Győr 2000
 9. Strieborné úžitkové predmety zo zbierok Múzea Jánosa Xántusa v Győri. Galánta, Városi Múzeum, 2000
 10. A harmadik Aranyvonat győri kincsei. Xántus János Múzeum, Győr. 2005
 11. Egy végvár képei. Győr XVI-XVII. századi ábrázolásai. Xántus János Múzeum, Győr, 2006. V. 25. – VI. 23.
 12. A Szomolányi-gyűjtemény. Xántus János Múzeum, Győr, 2006. VI. 27 – X. 10.
 13. XIX. századi tájképek. Válogatás a megyei múzeumok gyűjteményeiből. Nagycenk, 2007. X. 18. – 2008. II. 28.
 14. XIX. századi tájképek. Válogatás a megyei múzeumok gyűjteményeiből. Csorna, a XJM Csornai Kiállítóhelye: 2008. VII. – VIII.
 15. Válogatás a javából. Kiállítás a 150 éves Xántus János Múzeum Képző- és Iparművészeti anyagából. Xántus János Múzeum, Győr. 2009
 16. Egy győri polgárcsalád a reformkorból: az Ungerek. Xántus János Múzeum, Győr. 2010. IX. 9.- X. 10.
 17. Lébény – Győr-Káptalandomb komplex turisztikai attrakciófejlesztés (NYDOP-2.1.1/D-09-2009-0025): közreműködés a kiállításrendezésben. Zichy Ferenc Látogatóközpont, Győr. 2012
 18. Balatoni Komp. Köveskál, VI. 1-3.
 19. Moson Megyei Tárlat. Flesch Károly Művelődési Központ, Mosonmagyaróvár – 2012. VIII. 15.
 20. Öntöttvas csipkecsodák. Válogatás a Korompay-öntöttvasgyűjteményből. Xántus János Múzeum, Győr. 2012. X. 11. – 2013. II. 15.
 21. „Forgatom fegyverem vitézek módjára…” A szabadságharc relikviái Fekete György és Máday Norbert magánygyűjteményéből. Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár, 2013. III. 2. – V. 5.
 22. Johannus. Szent Iván éj Finnországban - Csorba Károly fotóművész kiállítása. Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár, 2014. III. 9.  – IV. 13.
 23. I. világháborús relikviák. Moson Modell Show, Mosonmagyaróvár, Akadémia, 2014. IV. 12. – IV. 13.
 24. Halotti címerek. Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár, 2014. VI. 3. – VIII. 17.
 25. Moson Megyei Tárlat. Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár, 2014. VII. 27. – VIII. 17.
 26. Albert Flórián emlékkiállítás. Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár, 2014. VIII. 28. – IX. 21.
 27. Szent sarok. A népi vallásosság emlékei. Máriakálnok, Művelődési ház 2014. VIII. 2. – IX. 14.
 28. Szent Rozália. Dunasziget, IKSZT 2014. IX. 1. – IX. 30.
 29. Katonáink. Moson vármegye népei a Nagy Háborúban. Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár, 2014. X 18. – 2015. III. 1.
 30. Moson Megyei Tárlat. Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár, 2015. VII. 17. – VIII. 23.
 31. Lipcsey György Munkácsy-díjas szobrászművész gyűjteményes kiállítása. Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár, 2015. XII. 1. – 2016. II. 28.
 32. Zsidó kéziratok és szertartási tárgyak. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége és Izrael Állam budapesti nagykövetségének vándorkiállítása. Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár, 2016. június 10. – július 31.
 33. Moson Megyei Tárlat. Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár, 2016. augusztus 13. – szeptember 4.
 34. Mindig új élet lesz a vérből. Az '56-os forradalom és Mosonmagyaróvár. Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár, 2016. október 21. – 2017. február 26.